top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1- Taraflar

 

1.1. Satıcı

 

Unvan: teknen.com

Adresi: Caferağa Mah. Arayıcıbaşı Sk. No:1/9 - Kadıköy/İSTANBUL

Telefon: +90 538 581 3392

Email: info@teknen.com

 

1.2. Alıcı

 

Satıcı’ya bağlı http://www.teknen.com internet sitesine giriş yapan/üye olan/alım yapan kişiyi temsil eder.

 

Madde 2- Konu

 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait https://www.teknen.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

Alıcı, Satıcı’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde Satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

 

Alıcı yukarıda belirtilen durumlardan kendisi ile alakalı doğabilecek her türlü zarardan veya ziyandan kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

 

https://www.teknen.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve Alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura, iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

Madde 3- Sözleşme Konusu Hizmet/Ödeme/Teslimat Bilgileri

 

Elektronik ortamda alınan hizmet/hizmetlerin cinsi ve türü, miktarı, satış bedeli, ödeme şekli, fatura bilgileri, aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı Alıcı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu Alıcı kabul eder.

 

SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

 

Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler

 

Sözleşme tarihi, Alıcı tarafından Satıcı’nın veri tabanında kayıtlı olan siparişin verildiği tarihtir.

 

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

 

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

 

Madde 5- Satıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

 

5.1. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

5.2. Satıcı kendisinden hizmet alan Alıcıların yaşlarının 18’den büyük olduğunu elektronik ortamda tespit edemeyeceğinden ötürü satın alınan hizmetin 18 yaş ve üstü kişilerce alındığını garanti edemez. Alıcılar bu yükümlülüğü kabul ve beyan eder.

 

5.2. Sistem hatalarından meydana gelen her türlü zarardan, ziyandan, sorumluluktan veya fiyat yanlışlıklarından https://www.teknen.com sorumlu değildir. Buna istinaden Satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım ve fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak Alıcı, Satıcıdan hak iddiasında bulunamaz. Alıcılar bu yükümlülüğü kabul ve beyan eder.

 

5.3. https://www.teknen.com’dan kredi kartı (Visa, MasterCard, vs.) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

 

Madde 6- Alıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

 

6.1. Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

6.2. Alıcı, sipariş vermekle birlikte iş bu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

 

6.3. Alıcı, https://www.teknen.com internet sitesinden Satıcı’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs., satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

 

6.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak Alıcı, hizmet sipariş ve ödeme koşullarının, hizmet kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu https://www.teknen.com’da sipariş/ödeme/kullanım prosedür bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

6.5. Alıcı, satın aldığı hizmeti iade etmek istemesi durumunda fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

Madde 7- Sipariş/Ödeme Prosedürü

 

Sipariş:

 

Alışveriş sepetine eklenen hizmetlerin KDV dahil TL tutarı (taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) Alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır.

 

Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler, Alıcı’ya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse Alıcı’dan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) Satıcı hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır.

  

Sözleşme konusu hizmetin yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde Alıcı bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç on gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda Alıcı’nın Satıcı’dan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

 

Ödeme:

 

https://www.teknen.com’da, internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen Alıcılara havale/EFT ile sipariş imkanları sunulmuştur. Havale/EFT ile ödemede, Alıcı kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir.

  

Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

Madde 8- Hizmet İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü

 

Hizmet İade:

 

Alıcı hizmeti satın aldıktan sonra üç (3) gün içerisinde sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için Alıcı’nın, faturanın alt kısmındaki iade bölümlerini eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra imzalayarak Satıcı’ya göndermesi gerekmektedir. Cayma hakkı süresi, Alıcının ödemeyi gerçekleştirdiği günden itibaren başlar.

 

Alıcı’nın istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan hizmetler için cayma hakkı söz konusu değildir.

 

Alıcı’nın cayma hakkını kullanması halinde Satıcı, cayma bildirimini içeren faturanın kendisine ulaşmasından itibaren en geç on (10) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve varsa tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir.

 

Satın alınmış olan hizmetin değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engeldir.

 

Sehven alınan her hizmet için de genel iade süresi üç (3) gündür.

  

Alışveriş, kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekilde uygulanacaktır: Alıcı hizmeti kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise Banka, Alıcı’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Satıcı, bankaya hizmet bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Alıcı’nın kredi kartına iadesi durumunda konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Alıcı’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve Alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

 

Kart ile alınmış hizmetin iadesi durumunda Satıcı, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Alıcı’ya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani Satıcı, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, üye işyeri yani Satıcı, ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince Alıcı’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, Alıcı’nın Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

 

Madde 9- Garanti

 

Alıcı tarafından alınan hizmetin Satıcı tarafından herhangi bir garanti taahhüdü bulunmamaktadır. Satıcı’nın garanti sorumluluğu yalnızca 4077 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için geçerlidir. Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret Kanununu hükümleri geçerli olacaktır.

 

Madde 10- Gizlilik

 

Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile Satıcı’ya bildirdiği bilgiler Satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde Satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

 

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca Satıcı tarafından standart hizmet teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni hizmetler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri Alıcı’ya onayı sonrasında gönderilebilir.

 

Madde 11- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

bottom of page